Akreditasi MySC

Garis panduan ini adalah untuk ahli-ahli yang ingin memohon Akreditasi MySC atau telah dicalonkan untuk memohon oleh Jawatankuasa Akreditasi MySC.Akreditasi dalam MySC dibina di atas tiga asas.

Mukaddimah

 1. Akreditasi adalah pengiktirafan oleh Rakan-rakan Dop/Sinematografer, Industri Filem Tempatan dan Antarabangsa.
 2. Akreditasi mengiktiraf Pengalaman, Kemahiran, Pencapaian dan Sumbangan dan bukan format.
 3. Akreditasi adalah terbuka kepada mana-mana Ahli Penuh untuk memohon atau dicalonkan oleh Jawatankuasa Akreditasi.

Tiga batu asas ini bukan sahaja menyediakan asas untuk Akreditasi dalam MySC, ianya menyediakan satu rangka kerja untuk Pencapaian kecemerlangan individu Sinematografer.

Rangka kerja yang bermula dengan Akreditasi keanggotaan MySC akan mengiringi Sinematografer tersebut sepanjang kerjaya mereka.

Satu Jawatankuasa yang terdiri daripada 3 orang ahli Bertauliah MySC, 2 org Pengarah, 1  orang Akademisi dan 1 orang Sinematografer antarabangsa akan menilai dan mengundi pada semua permohonan yang dikemukakan untuk pertimbangan Akreditasi.

Atas syor Jawatankuasa Akreditasi, Jawatankuasa MySC Eksekutif kemudian boleh memberikan Akreditasi kepada pemohon, anggota yang berkaliber sinematografi nya telah dinilai tinggi secara keseluruhan dan konsisten.

 

Setelah proses akreditasi Sinematografer yang Bertauliah akan dibenarkan untuk menggunakan huruf MySC selepas nama mereka. Kebenaran untuk menggunakan ‘MySC’ ini mewakili tahap tertinggi pencapaian dalam MySC dan sinematografi secara umum.

Penggunaannya harus dilihat sebagai pengiktirafan kemahiran antarabangsa dan tempatan.

Dengan pengiktirafan itu datang tanggungjawab, Ahli Bertauliah mewakili MySC di mana sahaja mereka bekerja dan berada dan terus berusaha untuk kecermelangan berkarya.

Mereka diharap mengambil bahagian dalam MySC, sama ada dalam jawatankuasa, melalui seminar,bengkel, demonstrasi dan aktiviti Persatuan.

Akreditasi membawa bersamanya hak mengundi penuh untuk acara-acara Persatuan seperti majlis anugerah dan lain yang dianggap sesuai oleh Jawatankuasa Eksekutif.

 

 Tatacara

 Kriteria semasa bagi permohonan dan pencalonan adalah seperti berikut.

 1. Pemohon hendaklah disahkan oleh dua orang ahli Bertauliah yang sedia ada dalam Persatuan atau dicalonkan untuk memohon oleh Jawatankuasa Akreditasi.

 

 1. Pemohon adalah warganegara Malaysia.

 

 1. Pemohon hendaklah Pengarah Fotografi/Sinematografer yang masih aktif atau dicalon nama nya atas kecermelangan hasil kerja sinematografi.

 

 1. Pemohon mestilah telah menjadi Ahli Penuh MySC untuk sekurang-kurangnya tiga tahun dan berada dalam kedudukan yang baik (Tidak di istihar Bankrupsi oleh mahkamah atau pernah dijatuhkan hukum sebelumnya) atau dicalonkan namanya oleh Jawatankuasa Akreditasi.

 

 1. Pemohon hendaklah berumur lebih daripada 21 tahun.

 

 1. Pemohon telah bekerja selama 10 tahun sebagai Pengarah Fotografi/Sinematografer dan terlibat sekurangnya 5 buah filem yang telah ditayangkan di panggung, pernah di nominasikan dan menang festival filem tempatan dan antarabangsa, atau
 • 10 tahun sebagai Pengarah Fotografi dan terlibat 15 buah Telemovie atau Drama yang telah ditayangkan di TV serta pernah di nominasikan dan menang festival tempatan dan antarabangsa, atau
 • 10 tahun sebagai Pengarah Fotografi dan terlibat 15 buah Iklan yang telah ditayangkan di TV serta pernah di nominasikan dan menang festival tempatan dan antarabangsa, atau
 • 10 tahun sebagai Pengarah Fotografi dan terlibat 15 buah Dokumentari yang telah ditayangkan di TV serta pernah di nominasikan dan menang festival tempatan dan antarabangsa, atau
 • 10 tahun sebagai Pengarah Fotografi dan terlibat 20 buah MTV yang telah ditayangkan di TV serta pernah di nominasikan dan menang festival tempatan dan antarabangsa.

 

Ahli yang menganggap mereka memenuhi keperluan ini boleh memohon untuk Akreditasi MySC mengikuti garis panduan berikut.

Setiap permohonan akreditasi dianggap dan dinilai secara keseluruhan  berdasarkan merit sendiri, dan bukannya berbanding dengan aplikasi lain. Ia bukan pertandingan.

Walau bagaimanapun pemohon perlu memasukkan hanya kerja-kerja yang terbaik, memastikan hasil kerja mereka benar-benar mencerminkan kemahiran mereka.

Jawatankuasa Akreditasi melihat keupayaan anda untuk bercerita, penggunaan cahaya secara kreatif, sama ada menggunakan cahaya ‘artificial’ atau cahaya ‘natural’ yang ada di lokasi.

Pemohon dinilai berjaya jika telah menunjukkan kebolehan yang luar biasa untuk

menggunakan persekitaran yang ada pada mereka, baik dalam pencahayaan dan komposisi untuk keputusan yang kreatif.

 

Garis Panduan Permohonan

 Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan surat pengesahan daripada dua orang ahli MySC Bertauliah atau dengan surat pencalonan daripada Jawatankuasa Akreditasi  MySC.

Setiap permohonan hendaklah mengisi borang Permohonan Akreditasi  yang boleh didapati di sekretariat MySC dan memeriksa semua keperluan permohonan berkaitan.

Bersama-sama dengan surat pengesahan atau pencalonan, perkara berikut perlu dimasukkan ke dalam permohonan itu.

 

 • CV terkini dalam format PDF.

 

 • Pautan ke laman web pemohon jika berkenaan.

 

 • Showreel yang menunjukkan rangkaian hasil kerja pemohon. Showreel ini tidak lebih daripada 10 minit dalam tempoh.

 

 • 2 x Copy penuh projek bentuk panjang sama ada filem , Telemovie, TV Drama

episod, dokumentari ‘feature length’ dan lain-lain. Jika hasil kerja pemohon adalah dalam genre lain Contoh: 10 x iklan, 10 x video muzik, 10 Dokumentari Pendek dan lain-lain.

 

Diharap contoh kerja hendaklah dikemukakan sebagai fail H.264 dan dimuat naik ke Vimeo.

 

Gunakan tetapan berikut untuk mendapatkan upload kualiti maksimum untuk Vimeo:

Bitrate Encoding

VBR, 2 pass

Target Bitrate [Mbps]

720p HD video: 4 — 10 Mbps

1080p HD video: 10 — 20 Mbps SD video: 2 — 5 Mbps

Maximum Bitrate (Mbps)

720p HD video: 4 — 10 Mbps
1080p HD video: 10 — 20 Mbps SD video: 2 — 5 Mbps

Basic Audio Settings

Audio Codec

AAC

Sample Rate

48000 Hz

Channels

Stereo

Audio Quality

High

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *